Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Psychologické aspekty pomáhání 2016

 

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 mezinárodní konferenci na téma

Psychologické aspekty pomáhání 2016

 

Srdečně zveme na toto pracovní a společenské setkání.


Aktualizace: 29. 10. 2018


© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt