Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Psychologické aspekty pomáhání 2018

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořádá ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 třetí ročník mezinárodní konference na téma Psychologické aspekty pomáhání 2018.

Srdečně zveme na toto pracovní a společenské setkání.

Aktualizace: 14. 05. 2018


© Ostravská univerzita 2008 - 2019
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt