O konferenci

Cíl konference

Cílem konference je prezentace a výměna odborných poznatků z oblasti psychologie mezi odborníky z akademické, poradenské a klinické oblasti. Součástí konference budou ústní příspěvky v odborných sekcích, workshopy a posterová sekce. Z prezentovaných příspěvků bude vydán recenzovaný sborník. Z vybraných příspěvků bude sestaveno speciální číslo časopisu Psychologie a její kontexty.

Vědecký výbor

prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Organizační výbor

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Mgr. Klára Machů, Ph.D.
Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
Mgr. Simona Oľhová, PhD.

Kontakty

Libuše Staníčková (sekretářka katedry psychologie)
email:
telefon: +420 553 46 1951

Adresa pořadatele

Katedra psychologie
Filozofická fakulta Ostravské Univerzity
Reální 5
701 03 Ostrava
Česká republika

Místo konání konference

Konference proběhne v prostorách auly Ostravské univerzity na adrese Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 701 03.

Prostory konání společenského večera budou upřesněny.

Důležité termíny konference

 • Termín pro registraci aktivních účastníků do 12. října 2020, 23.59 hod.
 • Termín pro snížený registrační poplatek (early bird) je do data registrace 14. září 2020, 23:59
 • Pasivní účast je možná do naplnění kapacity konference.
 • Odevzdání příspěvku do sborníku e-mailem nejpozději do 30. listopadu 2020, 23:59
 • Termín konání konference:
  • Úterý 10. listopadu 2020, hlavní program a společenský večer
  • Středa 11. listopadu 2020, hlavní program a ukončení konference
  • Přesný harmonogram konference bude včas uveřejněn.
 • Vydání příspěvků v konferenčním sborníku a vydání vybraných příspěvků v odborném časopisu Psychologie a její kontexty do června 2021.

Informace k registraci

Všichni zájemci o účast na konferenci se musí do 12. října 2020 registrovat prostřednictvím formuláře, v němž, v případě aktivní účasti, vyplní anotaci svého příspěvku. Po jeho schválení obdrží účastník e-mailem pokyny k platbě konferenčního poplatku.

Přihlašujte se pod následujícím odkazem: Přihláška na konferenci

Výše konferenčního poplatku

 • 500 Kč pro studenty (aktivní i pasivní účast, bez ohledu na datum registrace)
 • 1.200 Kč pasivní i aktivní účast, do data registrace 14. září 2020, 23:59
 • 1.500 Kč pasivní i aktivní účast, do data registrace 12. října 2020, 23:59
 • Termín pro zaplacení je 10 pracovních dní od zaslání potvrzovacího emailu.
 • Platba konferenčního poplatku v hotovosti je možná v případě, že bude pro zahraniční hosty jednodušší zaplatit na místě. V takovém případě nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu

Potvrzení platby (faktura) bude účastníkům vydáno při prezenci.

Z konferenčního poplatku budou hrazeny konferenční materiály, sborník příspěvků, občerstvení při přestávkách na kávu a společenský večer.

Dodatečné informace k platbě pro zahraniční účastníky:
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
BIC (SWIFT) kód banky:CNBACZPP
Název a adresa banky:Česká národní banka, ul. Nádražní, Ostrava
Název a adresa přijímatele:Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03, Moravská Ostrava

Prezentace příspěvků

 • Na konferenci je možné vystoupit s ústní prezentací, posterem nebo workshopem.
 • Délka ústních prezentací a prostor pro diskusi budou upřesněny na základě množství registrovaných účastníků a otevřených tematických bloků, pohybovat se bude mezi 20 – 30 minutami včetně diskuse.
 • Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. K dispozici bude dataprojektor, audio systém a počítač s MS PowerPoint.
 • Postery musí být vyvěšeny v první den konání konference. Informace ohledně velikosti posterů a termínu konání této sekce budou upřesněny později zde.
 • V případě zájmu o uspořádání workshopu (interaktivní forma prezentace účastníkům) prosím specifikujte kromě názvu a anotace (700 – 1400 znaků) také požadavky na techniku, délku trvání workshopu, velikost místnosti a maximální počet účastníků.

Pokyny pro příspěvky do sborníku

 • Prezentované a pozitivně recenzované příspěvky budou zařazeny do Sborníku konference nebo speciálního čísla časopisu Psychologie a její kontexty.
 • Pokyny pro autory příspěvku do sborníku jsou k dispozici v dokumentu pod následujícím odkazem: pokyny pro autory
 • V případě, že plánujete připravit příspěvek do speciálního čísla časopisu Psychologie a její kontexty, řiďte se pokyny pro autory časopisu, nikoliv konferenčního sborníku.

Ubytování

Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám. Podrobnou nabídku včetně kontaktů najdete na stránkách města.

Doporučujeme Vám

 • Hotel Maria*** (minuta chůze na místo konání konference)
  po uvedení informace v objednávce o účasti na konferenci Ostravské univerzity bude ubytovaným poskytnuta sleva 10%
 • Penzion ve Dvoře (cca 7 min. chůze na místo konání konference)
 • Hotel Brioni**** (cca 8 min. chůze na místo konání konference)
 • Hotel Ruby blue (cca 8 min. chůze na místo konání konference)

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2020